Tiltak
Fra slagplanenes 5. år (utdrag)    Fokus: Folkeopplysning   Motto: Å føre seg er å føre andre bak lyset