Virksomhetsbeskrivelse

Som en følge av Forhandlingene av 16. april 1997 tar undertegnede våren 2000 initiativet til å opprette Foretaket for Innbilt Sannhetssøkende Virksomhet (heretter: Foretaket).

Slagplanen for en femårig periode samt Foretakets statutter vedtas umiddelbart. I femårsplanen fastslås det at Foretakets virksomhet skal rette seg mot igangsettende og meningsdannende fenomener.

I løpet av de fire første årene vil Foretaket fokusere på produksjon og metodeutprøving, som i løpet av det femte året vil bli tilgjengeliggjort gjennom en foredragsserie.

se utdrag av Statuttene
se spørreskjema 1
se spørreskjema 2
Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet