Fra statuttene (utdrag)

"...I århundreder har billedkunsten først vært underkastet kravet om å synliggjøre makten, for senere å måtte dekke markedets etterspørsel etter originale investeringsobjekter.

I en kort periode inneklemt mellom to verdenskriger, da makten var opptatt med andre ting og markedet hadde stagnert, var kunsten fri i et unntaksvis glimt (heretter: Glimtet).

Foretaket akter med sitt engasjement (sannhetssøkende virksomhet) å tilbakevinne Glimtet, samt å utbre mulighetene
det innebærer.

Tiltak må iverksettes straks, ettersom kunsten er i ferd med å forsvinne inn i en hermetisert rolle som alibiprodukt for statlige sjarmoffensiver, eller den blir oppslukt, misbrukt og forvrengt av markedet."
Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet