Tiltak
Fra slagplanenes 1. år (utdrag)    Fokus: Leteaksjoner    Motto: Jakten etter lykke