Tiltak
Fra slagplanenes 4. år (utdrag)    Fokus: Posisjonering   Motto: Er alt fåfengt og jag etter vind?